Διαχωριστής δειγμάτων με ρυθμιζόμενα κανάλια. Σχεδιασμένο για τη μετατροπή των μεγάλων και ογκωδών υλικών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα κόκκων.