Κατασκευασμένο σε συνεργασία με τον σύνδεσμο παραγωγών πολυστυρενίου, το RP5 PSE ήδη εξοπλίζει πάνω από 50 εργοστάσια παραγωγής κυβόλιθων πολυστυρενίου. Η θέση του υποδοχέα μπορεί να μεταβληθεί πάνω σε 2 άξονες και, με βάση τον ΕΝ 15037, τα στοιχεία υποστήριξης εξομοιώνουν την πλευρική σύνθλιψη χάρη σε βάρη που κρέμονται από συρματόσχοινα.