Μηχάνημα αυτόματων δοκιμών κάμψης και θλίψης για σκυρόδεμα. Το μηχάνημα δοκιμών, είναι εξοπλισμένο με 2 υποδοχείς: έναν υποδοχέα κάμψης με μέγιστο φορτίο από 8 έως 50 kN και έναν υποδοχέα θλίψης με μέγιστο φορτίο από 200 έως 500 Kn