Αυτό το γεωμετρικό, τέλεια διαμορφωμένο (ισοστατικό) πλαίσιο εξασφαλίζει ιδανική εφαρμογή του φορτίου το οποίο είναι ακριβώς κεντραρισμένο στον άξονα του δοκιμίου συμμορφωμένο με τον ΕΝ 12 390-4. Η απουσία αντίθετων τάσεων που προκαλούνται από ένα μη κεντραρισμένο αξονικό φορτίο, καθώς και η μεγάλη στιβαρότητα του πλαισίου, εξασφαλίζουν την εξαιρετική ακρίβεια αυτού του μηχανήματος. Επιπροσθέτως, η εξαιρετική στιβαρότητά του (παραμόρφωση <0,75 mm στα 3000 kN) και το ανυψωτικό με πρόσθετο μακρύ οδηγό, κάνουν το πλαίσιο το ιδανικό μηχάνημα για την δοκιμή Σκυροδέματος Υψηλής Αντοχής (HPC).