Στοχεύοντας στα εργοστάσια που παράγουν προεντεταμένα ή οπλισμένα δοκάρια, το μηχάνημα επιτρέπει σε ένα χειριστή να εκτελεί διαφορετικές δοκιμές με αυτόματες μεθόδους, συμπεριλαμβάνοντας τα στάδια φόρτωσης που περιγράφονται από τον ΕΝ 15037-1.