Εκπαιδευτικό μηχάνημα γενικών δοκιμών για το χαρακτηρισμό των υλικών.