Το πρώτο οικολογικό μηχάνημα δοκιμών σκυροδέματος με ηλεκτρομηχανική λειτουργία. Αυτή η τεχνολογία παρουσιάζει πολυάριθμα τεχνικά πλεονεκτήματα. Λόγω της τροφοδοσίας από σερβο-κινητήρα δεν απαιτείται υδραυλική ομάδα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διαρροή λαδιού. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού και δεν υπάρχει ευαισθησία στις αλλαγές θερμοκρασίας.