Αυτόματος σταθμός κάμψης για ράβδους σιδήρου με δυνατότητα θετικών και αρνητικών καμπυλών.

– Διάμετρος με τύμπανα Split Formers:

  • 1 Ø 36 mm (#11)
  • 5 Ø 16 mm (#5)

– Διάμετρος με τύμπανα Mandrel:

  • 1 Ø 40 mm (#11)
  • 5 Ø 16 mm (#5)

– Αυτόματο σύστημα για την τροφοδοσία και την εκφόρτωση των ράβδων

– 2 ρυθμιζόμενες ταχύτητες κάμψης