Αυτόματος σταθμός κάμψης για την παραγωγή ράβδων σιδήρου με θετικές κάμψης («L», «C» και διπλό «C»).

-Διάμετρος σιδήρου:

  • 1 Ø 40 mm (#11)
  • 5 Ø 16 mm (#5)

– Συσκευή για την παραγωγή ειδικών τεμαχίων <<μπουκάλες/μαρκίζες>>

– Αυτόματο σύστημα για την φόρτωση και την εκφόρτωση των ράβδων