Το “ενισχυμένο θερμικό μπλοκ” είναι ένα νέο τούβλο που αποτελείται από δύο φύλλα δονητικού σκυροδέματος, διαχωρισμένα από έναν πυρήνα πολυστυρενίου με μεταβλητό πάχος. Τα τσιμεντένια φύλλα συνδέονται με τέσσερις συνδέσμους από γαλβανισμένο χάλυβα Ø 2-3 mm, που κάνουν το μπλοκ ένα ενιαίο σώμα.

Το ενισχυμένο θερμικό block παράγεται με τα μηχανήματα της σειράς Schnell Home. Παρακαλώ πατήστε εδώ.