Το “ενισχυμένο θερμικό μπλοκ” είναι ένα νέο τούβλο που αποτελείται από δύο φύλλα δονητικού σκυροδέματος, διαχωρισμένα από έναν πυρήνα πολυστυρενίου με μεταβλητό πάχος. Τα τσιμεντένια φύλλα συνδέονται με τέσσερις συνδέσμους από γαλβανισμένο χάλυβα Ø 2-3 mm, που κάνουν το μπλοκ ένα ενιαίο σώμα.