Αυτόματη μονάδα ελέγχου QUANTIUM για ερευνητικά εργαστήρια. Σειρά εξοπλισμένη με ένα βιομηχανικό PC. Ταυτόχρονη ανάγνωση μέχρι και 16 αισθητήρων. Αρχειοθέτηση δεδομένων και τυπικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα, με καμπύλες διατάξεις, διάφορους υπολογισμούς, στατιστικές, και ούτω καθεξής. Βάρος: 350 kg