Αυτόματα ελεγχόμενο πάνελ συνδεδεμένο με έναν βιομηχανικό υπολογιστή. Λογισμικό ελέγχου δοκιμής QuantX με συγκεντρωτικά αποτελέσματα, αρχειοθέτηση και χρονοδιάγραμμα. Βάρος: 215 kg