Μηχανή για την κοπή των μπλοκ πολυστυρενίου σε φύλλα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των εξαρτημάτων των συστημάτων. Το μηχάνημα επιτρέπει την κοπή των τεμαχίων κάθετα και οριζόντια και τη λήψη φύλλων διαφορετικού πάχους.