Πρόκειται για μονά πάνελ που είναι ενσωματωμένα στις παραδοσιακές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, όπως η επένδυση εξωτερικών τοίχων, οι διαχωριστικοί και τα δάπεδα. Τα πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα εφαρμογής και οι άριστες ιδιότητες μόνωσης. Μεταβάλλοντας το πάχος του πάνελ είναι δυνατή η ταξινόμηση της κατασκευής της κατηγορίας Α.

Το Polistop παράγεται με τα μηχανήματα της σειράς Schnell Home. Παρακαλώ πατήστε εδώ.