Με διάμετρο 25 mm και μήκος μάνικας 2 m.

Γρήγορη σύνδεση με το κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα.