Χωρητικότητα 100, 250, 500, 1000 και 2000 ml. Διαβάθμιση 5, 10, 10, 25 και 50 ml αντίστοιχα.