Πλαστικό κυλινδρικό καλούπι 16 x 32 cm και 15 x 30 cm. Σύστημα με μοχλό για εύκολο άνοιγμα. Διατίθεται φύλλο αποκαλούπωσης διαστάσεων 16 x 32 cm και 15 x 30 cm.