Χωρητικότητα 250, 500, 1000, 2000 και 5000 ml. Διαβάθμιση 50, 100, 100, 200 και 200 ml αντίστοιχα.