Οι μηχανές δοκιμής  για σωλήνες είναι όλες σχεδιασμένες  με ένα αυτοκατευθυνόμενο πλαίσιο.

Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τη μετακίνηση του μηχανήματος με ευκολία όταν είναι απαραίτητο.

Πρότυπα: EN 1916; EN 1917

Επιπλέον, δώσαμε προσοχή στην ασφάλεια του χειριστή, προσφέροντας σε όλες τις μηχανές μας (εκτός των διαδρόμων RP150 TY), ώστε να φτάνουμε με ασφάλεια στα διάφορα λειτουργικά στοιχεία (βύσματα, μπουλόνια ασφάλισης, ανυψωτήρες, …)