Εύρος μέτρησης: 0 έως 14 pH . Ανάλυση: 0.1 pH. Αυτονομία: 700 ώρες. Διαστάσεις: 175x41x23 mm. Βάρος: 95 g.