Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ράβδων για μηχανήματα κοπής και profiling. Σχεδιασμένο για κατασκευαστές κατοικιών και δημοσίων έργων καθώς επιτρέπει την κοπή ανά διάμετρο, ανά στοιχείο και ανά θέση. Επιτρέπει επίσης τη διανομή των ράβδων σε αποθήκες και κανάλια, την ελαχιστοποίηση του scrap, τη βελτιστοποίηση των χρόνων κοπής, την ελαχιστοποίηση των αλλαγών διαμέτρου, τον διαμοιρασμό της παραγωγής σε διάφορα μηχανήματα κοπής, κλπ.