Συσκευή τροχίσματος ONE MATIC για κυλινδρικά δοκίμια. Διαθέτει σύστημα τροχίσματος με διαμάντια και σύστημα συνεχούς ψεκασμού στο διαμαντένιο τροχό.  Συμπεριλαμβάνει ανοξείδωτη δεξαμενή 200L τοποθετημένη σε ρόδες βαρέως τύπου και χειροκίνητο σφιγκτήρα σταθεροποίησης του δοκιμίου.