Συσκευή μείωσης θορύβου του δονητή κόσκινου SYSMO. Με διπλό εγκάρσιο άνοιγμα και εσωτερική επένδυση απόσβεσης ήχου.