Το 3R Beam Flexural Bench είναι σχεδιασμένο για πρακτικές δοκιμές αντοχής υλικού σε μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς φοιτητές σε τεχνικές σχολές. Η εργονομική του ευελιξία επιτρέπει την εκτέλεση μεγάλου αριθμού πειραμάτων με διάφορους τύπους στηρίξεων (απλή, ελαστική).