Το Multi Assembler χρησιμοποιείται για την κατασκευή δομικών πλεγμάτων, διαφραγμάτων και βάθρων. Επιτρέπει την παραγωγή επίπεδων πλεγμάτων, καθώς και πλεγμάτων με κάμψεις είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές.  Επίπεδο πλέγμα με σίδερο διαμέτρου έως 25mm.