Για τη γρήγορη και ακριβή μέτρηση της υγρασίας σε κονιάματα και σκυροδέματα, άμμο, αργυλώδη χώματα ή άλλα κοκκώδη υλικά. 20% – 0: Εύρος μέτρησης. Ακρίβεια: 0.2. Βάρος δοκιμίου: 6 g. Ελάχιστο μέγεθος δοκιμίου: 10 mm. Διαστάσεις Υγρασιόμετρου: 51 x 38 x 20 cm. Συνολικό βάρος: 5.5 kg