Ηλεκτρομηχανικός αυτόματος πάγκος κοπής εξοπλισμένος με 2 θέσεις αποθήκευσης.

– Διατομή σιδηρού MOBI POCKET 65 T:

  • 1 Ø 32 mm (#10)
  • 2 Ø 26 mm (#8)
  • 3 Ø 20 mm (#6)
  • 4 Ø 16 mm (#5)

– Διατομή σιδήρου MOBI POCKET 100 T:

  • 1 Ø 40 mm (#11)
  • 2 Ø 32 mm (#10)
  • 3 Ø 28 mm (#8)
  • 4 Ø 20 mm (#6)
  • 5 Ø 16 mm (#5)

Το Mobi-Pocket επιτρέπει την πλευρική εκφόρτωση των ράβδων, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό μέγεθος του εξοπλισμού.

Εκτός από την ευελιξία και την ταχύτητά του, η ηλεκτρομηχανική τεχνολογία του εξασφαλίζει:

– υψηλή ακρίβεια

– ελάχιστη παραγωγή θορύβου

– μειωμένη ισχύ και κατανάλωση αέρα

– μειωμένη συντήρηση