Μηχανή για την παραγωγή ηλεκτροσυγκολλημένου πλέγματος από ράβδους και κουλούρες. Αυτό το μηχάνημα παράγει ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα με εγκάρσια σύρματα και διαμήκη σύρματα που παρέχονται απευθείας από πηνία. Το μέγιστο πλάτος του πλέγματος είναι ίσο με 1250 mm και το μήκος είναι απεριόριστο.