Μηχανή για την παραγωγή ηλεκτροσυγκολλημένων πλέγματος που τροφοδοτούνται με σύρματα. Η αυτόματη μηχανή συγκόλλησης μπορεί να κατασκευάζει ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα, τόσο διαμήκη όσο και εγκάρσια. Το μέγιστο πλάτος του πλέγματος είναι ίσο με 1250 mm, το μήκος κυμαίνεται μεταξύ 2000 mm και 6000 mm.