Συσκευή τροχίσματος MINI MATIC για κυλινδρικά δοκίμια. Διαθέτει σύστημα τροχίσματος με διαμάντια και σύστημα συνεχούς ψεκασμού στο διαμαντένιο τροχό.  Συμπεριλαμβάνει ανοξείδωτη δεξαμενή 50L τοποθετημένη σε ρόδες βαρέως τύπου.