Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντίστασης στη φθορά αδρανών διαστάσεων 25 – 50 mm. Το μηχάνημα αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο, 4 ανοξείδωτους κυλίνδρους, 25 kg σφαίρες διαμέτρου 10 mm και αυτόματο ψηφιακό μετρητή ο οποίος επιτρέπει στο μηχάνημα να σταματάει αυτόματα στον προκαθορισμένο αριθμό στροφών.