Πλήρης εξοπλισμός με ρυθμιστή δοσολογίας μπλε μεθυλενίου. Με πτερύγια ανάδευσης και όρια ταχύτητας 15 – 1500 rpm.