Το Mesh Spider EST είναι ο πρώτος ανυψωτικός μηχανισμός για τη μετακίνηση ηλεκτροσυγκολλημένων πλεγμάτων, χάρη στα κρυφά πιστόνια τα οποία μπορούν να γαντζώσουν πλέγματα από την εξωτερική πλευρά. Εξαιτίας της συσκευής αυτόματης πρόσδεσης και απελευθέρωσης, το Mesh Spider χρησιμοποιείται για την μετακίνηση μιας ή περισσότερων δεσμών από πλέγματα γρήγορα και με ασφάλεια, καθώς και για την εξοικονόμηση χώρου αφού οι δέσμες στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη.