Μηχανή συγκόλλησης πλέγματος για την παραγωγή πλέγματος από κουλούρες. Εύρος από Ø 3 έως Ø 10 mm.