Μηχανή συγκόλλησης πλέγματος για την παραγωγή πλέγματος οπλισμού με σύρμα από κουλούρες. Εύρος από Ø 3 έως Ø 10 mm.