Χρησιμοποιείται για την τήξη του συστατικού επικάλυψης. Διαθέτει κάλυμμα και θερμοστατικό έλεγχο του συστήματος θέρμανσης για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.