Οι πάγκοι αυτοί, εξοπλισμένοι με κινητούς γερανούς, προορίζονται για δοκιμές κάμψης σε στύλους ή δοκούς, δοκιμές λυγισμού σε στύλους ή δοκιμές κάμψης σε πλάκες, δοκιμές διάτμησης σε τοίχους.