Ανάλυση: 0,01 mm. Διάμετρος του άξονα στερέωσης: 8 mm