Μέθοδος η οποία επιτρέπει, μέσω του ελέγχου της θερμοκρασίας του σκυροδέματος, τον  καθορισμό της αντοχής του σκυροδέματος από οποιοδήποτε σημείο.