Πλάκα γρανίτη για την επικάλυψη τριών κύβων από σκυρόδεμα. Συμπεριλαμβάνονται 2 εργαλεία για γώνιασμα. Διαστάσεις πλακών 800x700x50 mm ή 600x400x50 mm.