Αυτόματη έναρξη με την τοποθέτηση δοχείου επάνω στην επιφάνεια και αυτόματη παύση με την απομάκρυνση του δοχείου.

Για μικρά δείγματα έως 1000 mL.