Μηχανή για αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση κλωβών με AAC panels με συγκόλληση κάθετων συνδετήρων. Τα πάνελ AAC χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δαπέδων και ορόφων, εξωτερικών τοίχων και εσωτερικών χωρισμάτων. Προωθείται από ψηφιακούς ηλεκτρικούς σερβοκινητήρες.