Προσδιορισμός αντίστασης στην κατάτμηση, με καμπίνα ασφαλείας. Το μηχάνημα αποτελείται από μία ηλεκτρονική μονάδα δοκιμών και ένα μεταλλικό κυλινδρικό τύμπανο εσωτερικής διαμέτρου 711 mm και εσωτερικού ύψους 508 mm.