Αυτόματη ευθυγραμμιστική μηχανή για την παραγωγή ευθύγραμμων ράβδων από κουλούρα σιδήρου.

– Διατομή σιδήρου: 1 Ø 6÷20 mm (#6)

– Μονάδα έλξης με 4 σερβοκινητήρες για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας

– Μεγ. Ταχύτητα έλξης 140m/min

– Ευθυγραμμιστικό σύστημα με χρήση ρότορα για την κάθε διατομή σιδηρού για την παραγωγή ευθύγραμμων ράβδων και την ταχύτατη αλλαγή σιδήρου

– Μονάδα κοπής με χρήση σερβοκινητήρων

– TWIN VERSION ( Προαιρετικό ) ΄Εκδοση με διπλή μονάδα κοπής, διπλή μονάδα έλξης και διπλό κανάλι για την επεξεργάσια δύο σιδήρων ( διαφορετικής ή ίδιας διατομής ) ταυτόχρονα.

Η ευθυγραμμιστική μηχανή LISTA BAR μπορεί να εξοπλιστεί με:

– Σύστημα ευθυγράμμισης δέματος με χρήση δονητών ( Προαιρετικό )

– Εξέδρα περισυλλογής για την αυτόματη περισυλλογή και των διαχωρισμό των κομματιών που έχουν παραχθεί ( Προαιρετικό )

– Αποθηκή με ράφια που λειτουργεί με χρήση αέρα