Χρησιμοποιείται για κυλίνδρους 3 διαστάσεων: 11 x 22 cm, 15 x 30 cm, 16 x 32 cm.