Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται δακτύλιοι δοκιμών για κάθε μέγεθος αγωγού ώστε να μην είναι υδατοδιαπερατοί και να συμφωνούν με τον πρότυπο κανονισμό ΕΝ 1916.