Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της αρτιότητας του τσιμεντοκονιάματος. Καλούπι διαμ. 30 mm και 2 συστήματα ενδείξεων μήκους με βήμα μέτρησης 150 mm. Εξοπλισμένο με ένα βάρος και 2 γυάλινες πλάκες. Βάρος: περίπου 300 g.