Τοποθετούνται είτε σε μια βάση είτε πάνω στο μηχάνημα δοκιμών. Λειτουργούν χωρίς καμία επαφή και επιτρέπουν τη μέτρηση της έντασης μέχρι τη θραύση του δοκιμίου. Είναι κατάλληλα για μεγάλες παραμορφώσεις.