Οι μπετονιέρες χρησιμοποιούνται ευρέως σε σχολές και εργαστήρια σκυροδέματος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την μίξη υλικών για τσιμεντοκονία δαπέδου στο εργοτάξιο. Αυτές οι μπετονιέρες είναι γνωστές για τους σύντομους χρόνους ανάμιξης, το βολικό μέγεθός τους και την απλή και ανθεκτική κατασκευή τους.