Για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος. Είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδοτέο με ένα μετακινούμενο ανοξείδωτο χωνί.